De monitor VNDelta 2018 geeft inzicht in de ontwikkeling van de VNDelta regio (zie hiernaast) aan de hand van actuele cijfers en een korte duiding van die cijfers. Voor die duiding is gebruik gemaakt van vergelijkingen met het Vlaams Gewest en Nederland. Voor de havengerelateerde indicatoren is vergeleken met andere havens in Europa. Er zijn alleen gegevens verzameld die op provinciaal niveau beschikbaar en vergelijkbaar waren voor de VNDelta. Daar waar in deze brochure VNDelta wordt genoemd gaat het over de VNDelta regio.

Bij de verzameling van gegevens is gebruik gemaakt van openbare bronnen en is geprobeerd maximaal zorg te dragen voor uniformiteit in definities. Dat impliceert dat in een enkel geval een term wordt gebruikt die in de Nederlandse of Vlaamse context minder gebruikelijk is. De gegevensverzameling is afgesloten in augustus 2018.

Deze brochure biedt een selectie van de beschikbare gegevens. Meer gegevens (andere indicatoren en gegevens per provincie) en definities van begrippen zijn raadpleegbaar via www.vndelta.eu.