Bevolking

In 2017 wonen er 11 miljoen mensen in de VNDelta. Dat is ongeveer evenveel als in geheel België en is ook relatief veel ten opzichte van het inwonertal van Nederland (17 miljoen). Dat geeft aan dat zich een aantal grootstedelijke en dichtbevolkte gebieden binnen de VNDelta bevinden. De afgelopen tien jaren is de bevolking in de VNDelta met ruim vijf procent gegroeid. Iets minder dan in het Vlaams Gewest en iets meer dan in Nederland. In de VNDelta is sprake van toenemende vergrijzing. Deze neemt minder snel toe dan in Nederland, maar sterker in vergelijking met Vlaams Gewest. De vergrijzing kan gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in de toekomst. Er is meer promotie van de haven nodig onder jongeren, zodat zij met name technische en logistieke opleidingen gaan volgen en ook aantrekkelijk is om in de haven te werken.


Bevolking per 1 januari


Netto migratie is het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten uit een bepaalde regio gedurende het jaar