Havens

De verschillende havens in de VNDelta fungeren in het netwerk als de poort tot Europa en naar de wereld. Naast die strategische rol is de (in)directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde die wordt gegenereerd van groot belang. De grootste twee havens van Europa, Rotterdam en Antwerpen, maken onderdeel uit van de VNDelta. Na een dip in 2009 stijgt de overslag in de VND-havens gestaag. Qua overslaggroei behoren de VND-havens de afgelopen tien jaren tot de top van Europa. Daar waar havenregio’s nog harder groeien gaan het om kleinere (Baltische) havens. In omvang wordt in de VND-havens substantieel meer overgeslagen dan in andere Europese havengebieden. Twee- tot driemaal zoveel als in elk van de andere havengebieden.